นโยบายการจัดส่งสินค้า

ทาง LTD Fashion จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 5-7 วันทำการ ตามพื้นที่ให้บริการ โดยทาง LTD Fashion จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล

จัดส่งภายในกรุงเทพและปริมณฑล 3-5 วันทำการ ซึ่งลูกค้าจะได้รับ ข้อมูลหมายเลข Tracking เพื่อยืนยันการจัดส่ง และในวันจัดส่งทางทีมขนส่งจะโทรนัดหมายการจัดส่งอีกครั้ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น. สงวนสิทธิจัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ

ต่างจังหวัด

ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ ลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น. สงวนสิทธิจัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

ทาง LTD Fashion จัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้า 990 บาทขึ้นไป/รายการ หากมียอดการสั่งซื้อไม่ถึง 990 บาท จะมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม 60 บาท/รายการ

รายละเอียดการจัดส่ง( เพิ่มเติม)

1.ทาง LTD Fashion บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสและตามเกาะต่างๆ ) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
2.สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
3.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
4.เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ
5.การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
6.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยลูกค้า หรือข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผู้รับตามเวลาที่นัดหมาย
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

1.คุณสามารถ Login เข้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง คลิกที่นี่ และทางอีเมลล์ info@lme.co.th
2.จัดส่งโดยบริษัทขนส่ง SCG EXPRSS สามารถเช็คสถานะการจัดส่งที่ https://www.scgexpress.co.th/tracking
Loaded Functions: 45